Salza 2002, MaandagTraject: de Lassing vanaf Klaus tot de Wasserloch klamm in de Salza

Peilschaal Lassing: sokkel van de Imbach brug bij km 20 stond circa 20 cm uit het water. Dit was duidelijk laag water. De houten planken in de rivier boven de brug waren grotendeels droog.

Peilschaal Salza: 191 cm op www.kajak.at.

Maandagochtend wordt er op voorstel van Martin eerst maar eens geoefend met de werpzak. Dat kan geen kwaad gezien sommige worpen. Al snel wordt duidelijk bij wie je in de groep wilt zitten als het op de redding met werpzak aankomt.

Op naar de Lassing. Er ligt nog sneeuw zodat er tijdens het omrijden van de auto's vrolijk gefrbelt kan worden.

De Lassing staat erg laag. De moeilijke stukken zijn verworden tot een stenen doolhof waar je je met achterlating van enig plastic doorheen moet zien te worstelen.

Zo af en toe gaat het worstelen over tot stevig butsen en komt er zelfs een incidentele zwempartij op de keienhellingen voor. Eenmaal om is de enige redding "snel eruit en proberen je boot als stootblok tegen de kijken te gebruiken".

Het plezier is er niet minder om.

Hoewel, plezier? Dat blazen van Hans kan ik nog in die categorie scharen. De gebolde toet van Nyke doet toch even iets anders vermoeden.

 

Helaas te laag, maar toch een mooie tocht!

Hoofdpagina | zondag | maandag | dinsdag | woensdag |donderdag | vrijdag

Menno