De Spiegelwaal is een nevengeul van ongeveer 4 kilometer in de Waal ter hoogte van Nijmegen. De geul moet de capaciteit in de bocht van de Waal bij Nijmegen vergroten en het waterpeil verlagen waardoor er bij hoog water meer water opgevangen en afgevoerd kan worden. Net boven de 10 meter waterstand op de Waal stroomt het water over de inlaatdijk van de Spiegelwaal en vanaf 1045 cm begint zich een golf/wals te vormen waarin wildwater/freestyle kayakkers hun kunsten kunnen vertonen. Die wals/golf noemen we de Spiegelgolf.

De gehele golf is circa 200 meter breed en varieert door verschillen in bodem profiel en objecten (palen) die op de dam staan. Rond twee van die palen worden V-vormige barrieres geplaatst die zorgen dat er op die plek keerwaters in de golf ontstaan. Vanuit die keerwaters kun je makkelijk de golf in en uitvaren. Zonder die aanpassingen wordt het boven de 11 meter onmogelijk om met korte speelbootjes van onderaf de golf in te varen.

Parkeren kan het beste op de noordelijke dijk bij de "trailer helling Lent" (Lentse Warande, 6663 BJ Nijmegen; 51.858141, 5.870836). Van daar vaar je omhoog naar de golf.

Voorheen was er ook parkeer mogelijkheid op de Oostelijke punt van het eiland, het deel stroomopwaarts van de Waalbrug is tegenwoordig echter afgesloten voor auto's. Tijdens doordeweekse werkuren gaat deze soms open voor werklui die met het Bastion bezig zijn, maar ergens rond 16:00 uur gaat hij dan weer op slot, niet leuk als je er dan vast staat.

Er kan wel voor de brug op het eiland geparkeerd worden, maar om overlast en klachten te voorkomen heeft de noordelijke dijk dus sterk de voorkeur als kano instap, je stapt daar ook direct in aan het water. Fietsers en voetgangers hebben wel vrij toegang en kunnen tot bij de bunker naast de Spiegelgolf komen.

kaart spiegelgolf

 

Hieronder de verslaglegging van de Spiegelgolf bij de diverse waterstanden. Het betreft hier steeds de waterhoogte op Waal peilschaal "Nijmegen Haven".

Bij een stijgende waterstand begint het feest bij circa 1045 cm, eenmaal in de dalende trend is het feest rond de 1060 cm voorbij. De peilschaal "Nijmegen haven" zit 2 kilometer lager dan de Spiegelgolf, dat verklaart deels het verschil tussen minimum peil bij stijgende en dalende waterstanden.

1035 cm hoogste stand, 20220108:

kaboutergolfje, niet speelwaardig, keienrijden. Ook nu weer blijkt de voorspelling hoger te zijn (1045 cm) en later te komen dan de realiteit.

spiegelgolf20220108 1

 

spiegelgolf20220108 2

1047 cm stijgend, 20200308:

Een relaxte baby golf zie verslag

1070-1065 cm sterk dalend:

1070 cm dalend, 20180113:

Dit is een hele easy speelstand waar iedereen wat mee kan, de golf kun je op diverse plekken heel makkelijk invaren.

1070 cm stijgend, 20200207:

Drone beelden van die dag

1070 stijgend, 20200309:

1074 cm dalend, 20200311:

1078-1077 cm dalend, 20210212:

1085 cm licht dalend, 20200310:

1086 cm, 20200314:

1093 stijgend, 20210202:

Op een aantal plekken leuke spinwalsjes verder vaak gladde surfgolven. Je kunt van paal tot paal surfen en weer terug :)

1100 cm stijgend, 20180106:

Wals staat over de hele breedte, alleen in te varen vanuit de keerwaters achter de schotten (die we in 2018 nog niet hadden) of door bovenstrooms te starten.

De Gelderlander - film zaterdag 6 jan, 2018.
 
NOS - 18 en 20 uur journaal - film & interview (Maarten) zaterdag 6 jan, 2018.
NOS Journaal 20 uur: https://www.npo.nl/nos-journaal/06-01-2018/POW_03689493 (start op 8:00 minuten)
NOS - bericht online - foto zaterdag 6 jan, 2018.

1110 cm stabiel, 20200208:

1117 cm stijgend, 20180126:

1135-1133 cm dalend, 20210211:

Heerlijkre surfgolf en wals. Niet diep genoeg voor vertikaal werk, maar wals links van het verkeersbord houdt goed vast. Rechts van vekrkeersbord makkelijke wals die af en toe wat doorspoelt.

1131-1134 cm stijgend, 20210203:

Surfgolf. Niet diep genoeg voor verticale moves. Bij inzet van cartwheels en loops raakt de punt van de boot de bodem. Bij omgaan raak je nog net de bodem.

1137 cm stijgend, 20180127:

1149-1151 cm stijgend, 20210204:

Invaren met korte bootjes bij de grote paal (met de pallets) niet meer mogelijk. Bij kleine verkeersbord nog steeds goed te doen. Over de gehele breedte een wals/golf waar je leuk in kunt oefenen.

Surfgolf, vertical moves mogelijk maar nog erg lastig. Enkel in de terugslag van de golf (hoogste punt) zijn cartwheeles te doen, maar loops nog erg lastig. Bij inzet cartwheel en loop in het gat (laagste punt in de golf) raak je zowel bij de cartwheel als bij de loop de bodem en lukt het niet om deze (goed) te gooien. Ga je om dan voel je de bodem eigenlijk niet. Het midden van de golf (tussen verkeersborden in) is iets dieper en heeft iets meer terugslag in de golf (plakkend) dan rechts in de golf (tussen het verkeersbord en het eiland). 

Extra drone beelden van Peter van der Heijden, uncut, als er een B4 op staat, dan zit het erin:

 1160-1161 stijgend, 20210205:

Invaren bij de paal en  het verkeersbord lukt alleen nog maar met de iets langere bootjes. De korte bootjes moeten van bovenaf in de golf geraken.

Surfgolf, geschikt voor vertical moves. Diep genoeg voor vertical moves (cartwheel, loop), zowel in terugslag van de golf als in het gat. Bodem wordt niet geraakt. Freestyle moves dienen wel met snelheid te worden gegooid omdat je anders vaak uitspoelt.
 

1155-1165 cm stijgend, 20180128:

eerst een training in de ochtend:

.

Dan de Freestyle wedstrijd:

En daarna de Queen en King of the wave wedstrijd:

Verslag van die dag: freestyle en king of the wave wedstrijd.

De wals is nu diep genoeg om loops te maken, een wat langere boot met slicy punten loopt nog wel het risico de grond te raken bij een looppoging.

1170-1173 cm, 20210206:

De wals tussen de palen is loop waardig. Verder overal een wals, lekker surfen en spinnen. Invaren van onderaf lukt alleen nog maar met een boot van 3 meter of meer. Maar je kunt eenvoudig via het hekje, rechts boven de bunker, opvaren om van bovenaf de wals attakkeren!

 

1183 cm 20180109: De laatste stukjes groene golf zijn nu echt verdwenen en alleen nog wals zichtbaar. Nog steeds heel mooi/ leuk surfen.

Zelf de Duitse pers weet ons te vinden: film & interview (Nienke & Jaivi of is het toch Ninke & Jeffy) dinsdag 9 jan, 2018.

 

1183-1182 cm dalend, 20210209: Wals niet van onderaf invaarbaar. Omheen varen bij de bunker. Mooie wals tussen verkeersbord en de grote paal. Tussen verkeersbord en de bunker spoelde de golf te snel door (dat wordt bij hogere waterstanden dus steeds erger). Geen beelden, was voor Jaivi en Weesel te koud om opnames te maken.

 

Achtergronden hoogwater februari 2021:

In de Rijn bouwde de golf zich als volgt op: de basis werd  gelegd door de sneeuwsmelt gecombineerd met regen rond 28 januari, deze golf  groeide daarna langzaam steeds verder aan. Het water vanuit de vele zijrivieren van de Rijn heeft namelijk sterk verschillende looptijden, variĆ«rend van 7 dagen vanuit Zwitserland tot 1 dag vanuit de Lippe, en als er slechts een regenzone passeert dan komt het water vanuit deze rivieren na elkaar bij Lobith aan.

Maar als er meerdere regengebieden na elkaar volgen, dan kan het water van de snelle zijrivieren op dat van de langzame worden gestapeld. Dat gebeurde nu ook en dit zorgde ervoor dat de waterstand na een snelle stijging vanaf 30 januari t/m 3 februari daarna nog een dag of 4 langzaam verder steeg. 

De piek bereikte uiteindelijk (op 9 februari 00:00 uur) een stand van 14,53 m +NAP bij Lobith, bij Nijmegen arriveerde de piek circa 4 uur later en was daar 11,85 m (270 cm lager dan op peilschaal bij Lobith). Dat is bij Lobith ca 75 cm hoger dan de stand gemiddeld eenmaal in de winter bereikt. De afvoer kwam tot 7390 m3/s en daarmee komt deze golf op de 40e plaats van alle hoogwatergolven die er sinds 1901 in de Rijn zijn geweest. De herhaaltijd voor deze golf bedraagt dus ca eens in de 3 jaar. De golf van dit jaar was iets lager (ca 10 cm) dan de piek van 2018.

bron: Waterpeilen.nl