Ongekende zwempartijen bij "De Batavier"

wildwater veiligheid september 2005

Van een van onze verslaggevers.

Uit betrouwbare bron heeft de redaktie vernomen dat afgelopen weekend, de eerste seizoenstocht van de anders zo goed georganiseerde k.v. De Batavier heeft geleid tot chaotische toestanden en enorme zwempartijen. Volgens een ooggetuigenverslag waren er voornamelijk meer mensen in het water als op het water. De redaktie heeft zelfs beeldmateriaal van een zwemmende M. van Renswoude weten te bemachtigen.

Knopen oefenen tijdens het eten

Het begon al goed op de zaterdag. Op het programma stond de Amblève, volgens kenners een niet allemans rivier maar voor het selekte gezelschap waarmee k.v. De Batavier onderweg was geen onbekende. Uitgekozen was het gebied bij Cheneux tussen Stoumont en Trois-Ponts, precies daar waar normaal gesproken alle kanoers uitstappen. De groep stond onder de drie koppige leiding van H.vd.Staay, C.Graven en M.Rensen, alle drie goed voor heel veel kilometers wildwater, maar in deze leidinggevende samenstelling -naar verluid- niet eerder aktief. Of er bij de leidinggevende vooraf al onderling onenigheid was over de preciese rolverdeling is bij de redaktie niet bekend. Bij een licht-grijze hemel, 16 graden en een voorzichtig doorbrekende zon waren de omstandigheden eerder gunstig te noemen en ook de waterstand, 5 m³ bij peilpunt Martinrive mag, volgens kenners, geen excuus zijn voor de daarop volgende zwempartij. Misschien waren het juist wel deze gunstige omstandigheden waardoor de kanovaarders van k.v. De Batavier wat lichtzinnig zijn geworden. Nauwelijks te water of de eerste waren al aan het zwemmen.

Offensief zwemmen

Defensief zwemmen (kontbutsen)

Meegesleurd door de sterke stroming werd menig batavier het eerste verval afgedreven, met C.Graven voorop demonstrerend hoe je met snelle wenteling om de lichaamsas je zelf in het keerwater kon manoevreren. Gelukkig werd dit direkt door de achterop komende Batavieren opgepikt. Een zekere R.Hagemans vergat dat je altijd met je voeten eerste de stroom afgaat, werd dan ook door de sterke stroom tegen een rots gezet en kwam in een penibele situatie terecht. Onder leiding van M.Rensen werd snel een driemans piramide geformeerd die R.Hagemans te hulp kwam.

Groepstraverse en peddelhulp

Waar is die oorbel nou toch gebleven?

net lekker aan het traverseren, komt er een Oranjeboom (met takke) aan!

Gewonde Oranjeboom (met takke) wordt veilig naar de overkant gebracht

Vermoedelijk was de groep geheel aangeslagen door deze zeer ongebruikelijke toestand, anders kan men de daarop volgende situatie niet verklaren. R.van Maasakker, aan de sterke stroom willoos overgelaten zag nog net op tijd de boom, wist zich nog in positie te manoevreren en met de laatste krachtsinspanning de boom te breken, waardoor het gevaar voor hem geweken was. De achterop komende J.van Haren had de "R.v.Maasakker"-methode gezien wilde een soortgelijke manoevre uithalen maar helaas, deze boom was te dik en ook de inspanningen eerder hadden waarschijnlijk teveel kracht gekost. J.van Haren verdween geheel onder water en men kan van geluk spreken dat er geen grote zijtakken aan zaten anders was het zeker niet zo afgelopen. Tot drie keer toe lukte het J.van Haren niet om de boom anders als onderwater te trotseren.

Boomoverzwempraktijk

De leiding laste verstandiger wijze een lange pauze in, en opgewarmd door de zon werd de situatie nog eens nabesproken, nieuwe orders uitgedeeld en instrukties gegeven voor het tweede deel van die dag. Wat er op die middag nog gebeurd is weet de redaktie niet, maar getuige de stilte bij het avondeten en de traagheid aan het ontbijt doet het ergste vermoeden. Alle betrokkenen hullen zich in stilzwijgen. Ook de leiding was voor kommentaar niet bereikbaar.

takels bouwen

uitstekend wedstrijdmateriaal

Hoe krijg je Roel stil?

Misschien was de stemming aan het ontbijt al een teken dat de zondag ook geen "droge" dag zou blijven. Na de gebeurtenissen van de zaterdag had de leiding besloten een iets eenvoudigere rivier te nemen. De Ourte was ook al een langere tijd niet meer bevaren en zou genoeg te bieden moeten hebben voor een ieder. De keuze was gevallen op Tilff, ten zuidweste van Chaudfontaine, een 10 km onder Luik.

pas op de electriciteitsleidingen!

Zo, daar ben ik vanaf

Alsof er geen zaterdag geweest was werd de rivier aangevallen en voor er iemand erg in had zat C.Graven al met een voet vastgeklemd onder een rots en het water rijkend tot aan zijn mond. Totaal versuft en niet meer instaat zijn leidinggevende taak waar te nemen, H. vd. Staay stond al op een andere plek een reddingsaktie met twee vaste punten te organiseren en M.Rensen, alleen overgebleven moest, onder luid geschreew van M.van Renswoude om vooral toch haast te maken, de resterende aangeslagen Batavieren organiseren voor de reddingsaktie.

Aangelijnd aan een werplijn werd C.Faber het water in gestuurd om naar de overkant te geraken. Voorzichtig werd de lijn onder C.Graven door gehaald en aan bijde zijde van de oevers tegen de stroom in hoog getrokken. De gewonde kwam vrij, schoot onder de lijn door en werd direkt door de stroming mee gesleurd. Er stond welliswaar een backup met werplijn maar daar de zwaar uitgeputte C.Graven niet meer instaat was naar iets te grijpen miste deze de -overigens mooi geworpen- lijn van G.Tiehatten en dreef voor alijd verloren naar Luik.

Gewonde en redder per werplijn naar de kant halen

aan een V-lijn in de stroming

groepsproces wordt vastgelegd

Ook bij H. vd Staay zag het er al niet veel minder chaotisch uit. In het midden van de Ourthe, in een keerwater tussen twee zwaar stromende vervallen lag een gewonde L.Veth die snel naar één van de beide oevers gebracht moest worden. Een lijn, dwars over de rivier gespannen moest het transport mogelijk maken. Gelukkig had H. vd. Staay de nodige meters lijn en katrollen bij zich en kon de groep aangeslagen batavieren aan de slag. Niet geheel duidelijk wie welke taken te vervullen had werd er een lijn over de rivier gespannen.

Tja, en nu?

Fors doorbuigend en onder een vrij kleine hoek tov de rivier stond na verloop van veel kostbare tijd eindelijk een lijn over het water. R.Does haakte zich aan de lijn, nam de gewonde L.Veth en liet zich door de stroming over de lijn schuiven. De lijn kwam steeds strakker te staan, maakte een V en net aan de rand van het keerwater kwam R.Does met de gewonde L.Veth tot stilstand. Op pure wilskracht, met bovenmenselijke inspanning wist R.Does zichzelf en de gewonde L.Veth het keerwater in te krijgen waar een reddende A.Dehaas stond te wachten.

groepsproces?

Naar verluid, overweegt het bestuur van k.v. De Batavier om in de toekomst alvorens het wildwater-vaarseizoen aanvangt een veiligheidsweekend te gaan organiseren. Gezien de gebeurtenissen van afgelopen weekend lijkt dat de redaktie geen overbodige luxe. We vragen ons hier wel af hoe een dergelijk weekend van "De Batavier" er uit zou kunnen zien.

toch nog effu in de boot

 

Met dank aan Coen, Mayke en de Oranjeboom (met takke)

 

Teun