Vaar beperkingen

België

De echte wildwater rivieren zijn in België alleen toegankelijk tussen 1 oktober en 15 maart tussen 10:00 en 17:00 uur. Daarbuiten mogen er alleen een aantal, als wildwater niet interessante, trajecten gevaren worden.

Tussen 1 oktober en 15 maart is er voor de doorsnee Hollander slechts een beperkt aantal wildwater trajecten toegestaan. De meeste leuke wildwater trajecten mogen namelijk alleen bevaren worden als men lid in van de Belgische kanobond, wil je dus nog leuke trajecten varen in de Ardennen, dan is dat wel een eerste voorwaarde. Een flink aantal wildwater Batavieren zijn daarom ook nog eens lid van de Belgische kanoclub.

Interessante trajecten voor de Nederlandse wildwatervaarder: Boven Lesse en Midden Lesse, Aisne, Houille, Lhomme, Ourthe, Warche en Salm. Voor details over de exacte trajecten en minimum waterstanden zie www.slalom.nl/peil.html

Interessante trajecten voor leden van de Belgische kanobond: Vresse, Hulle, Lhomme, Our, Wamme, Almache (Gembes), Fond de Quareux, Lienne, Eau Rouge, Salm, Hoegne, Warche, Houille, Bayon, Tros Maret. Voor details over de exacte trajecten, de minimum waterstanden en de verdere vaarregels zie de derogatie regels van de Belgische bond.

Eifel

In de Eifel zijn er nagenoeg geen bevarings verboden, uiteraard moet je niet onder het aangegeven minimumpeil gaan varen en houdt het varen beperkt tot 10:00 tot 17:00 uur.

Alleen de Irreler Wasserfälle in de Prüm hebben een grote vaarbeperking. Daar mag alleen gevaren worden vanaf 1 junuari tot 15 maart en van 1 juni tot 1 november. Uiteraard alleen boven de minimum waterstand van 60 cm op peilschaal Prümzurley, alleen tussen 9 en 19 uur en in- en uitstappen in de kloof is verboden (m.u.v. noodgevallen uiteraard).