ATTENTIE: De centrale is gesloten en wordt afgebroken. Daarmee is deze plek ter ziele.

Voor een route beschrijving: vul je adres in, in het "address"-veld in de witte ballon en druk op "get directions".

De sluizen bij Weurt over en , komend vanaf Nijmegen, direct na de sluizen rechtsaf de dijkweg op (het verlengde van de westkanaaldijk). Doorrijden tot je rechtsaf schuin het water in kan rijden. Daar de auto neer zetten en met de boot te water gaan. De haven uitvaren en eenmaal op de waal direct rechtsaf stroom opwaarts varen. De uitlaat van de centrale is circa 300 meter stroom opwaarts. Je kan natuurlijk ook vanaf onze club starten, dan moet je de sluizen van Weurt over dragen.

Alternatieve instapplaats is onder de waalbrug in Nijmegen. Vandaar steek je dan over en vaart via de kribben stroomafwaarts. Ter hoogte van de inlaat van de centrale steek je weer over.

Je kunt ook op de dijk van Lent naar Oosterhout parkeren en een instapplek tegenover de centrale zoeken. Bijvoorbeeld bij het bosje van de baron. Het viswater wat in de uiterwaarden ligt is handig om de uiterwaarden over te steken, maar wel verboden voor vaartuigen, ik ben er al eens weggestuurd.