Welke tocht is voor wie geschikt?

Voorstel tot indeling van vaarwater en tocht-aanbod van vlakwater, grootwater en zee ten behoeve van het uitschrijven van activiteiten. De cordinatoren van de betreffende activiteit en aspirant-deelnemers kunnen aan de hand hiervan bepalen of een tocht voor hem/haar geschikt is.

Vlakwater

Eenvoudig

 • Dagtochten.

 • Dagafstanden maximaal 15 kilometer.

 • Stilstaand of licht stromend water met eenvoudige in- en uitstapplaatsen.

 • Oevers gemakkelijk zwemmend te bereiken.

 • Redelijke weersomstandigheden.

 • Vaardigheden deelnemers:

  • Basiskennis uitrusting (boot, zwemvest, spatzeil, peddel) en transport (opbinden op auto of trailer).

  • Basisbeheersing vaartechniek (in/uitstappen, onderwater uitstappen, peddelslag vooruit en eenvoudige bochten).

  • Basisbekendheid met veiligheidsaspecten (voorkomen blessures en onderkoeling).

  • Ervaren zwemmer.

 • Bij afwijkende (weers-)omstandigheden zal geprobeerd worden de activiteit aan te passen of op alternatief vaarwater met vergelijkbare uitdaging door te laten gaan.

Gevorderd

 • Dagtochten of kampeertrektochten.

 • Dagafstanden van 15 kilometer of meer.

 • Stilstaand of stromend water en open water (grote meren).

 • Grotere afstand tot oevers (oevers maximaal 3 kilometer uit elkaar).

 • Alle seizoenen (ook met lage watertemperatuur).

 • Wind mogelijk meer dan 4 Beaufort.

 • Avond/nachttochten.

 • Vaardigheden deelnemers:

  • Ervaring als vlakwatervaarder (conditie en vaartechnieken).

  • Goede beheersing peddelslagen vooruit, redelijke beheersing boogslagen en lage steun.

  • Basiskennis eenvoudige navigatie (waterkaart lezen) en vaarreglementen.

  • Kennis veiligheidsaspecten (voorkomen blessures en onderkoeling, basis-EHBO).

 • Bij afwijkende (weers-)omstandigheden zal geprobeerd worden de activiteit aan te passen of op alternatief vaarwater met vergelijkbare uitdaging door te laten gaan.

Kennismakingstochten

Zowel voor eenvoudig als voor gevorderden-vlakwater geldt dat er kennismakingstochten kunnen worden georganiseerd. Ter begeleiding gaat dan een ruim aantal ervaren kajakkers mee. Een deelnemer dient te beschikken over voldoende vaartechniek, conditie en ervaring om de betreffende activiteit naar verwachting als plezierig en grensverleggend te ervaren.

Grootwater en zee

Eenvoudig

 • Dagtochten.

 • Dagafstanden tot circa 15 zeemijl (27 kilometer).

 • Stevig stromend water (grote rivieren), getijdenwater of oevers meer dan 2 zeemijl uit elkaar.

 • Redelijke weersomstandigheden (luchttemperatuur en watertemperatuur).

 • Windverwachting maximaal 4 Beaufort.

 • Vaardigheden deelnemers:

  • Ervaring als gevorderde vlakwatervaarder (conditie: dit kalenderjaar minimaal 3 tochten van meer dan 15 kilometer en vaartechnieken: goede beheersing boogslagen en (dynamische) lage steun).

  • Geoefend in grootwaterreddingstechnieken.

  • Basiskennis eenvoudige navigatie (waterkaart lezen en kompaskoers varen) en vaarreglementen.

  • Kennis veiligheidsaspecten (preventie blessures en onderkoeling, basis-EHBO).

 • Uitrusting: zie materiaal- en uitrustinglijst.

 • Bij afwijkende (weers-)omstandigheden zal geprobeerd worden de activiteit aan te passen of op alternatief vaarwater met vergelijkbare uitdaging door te laten gaan.

Gevorderd (niveau NKB zeevaardigheid tot zeevaardigheid extra)

 • Dagtochten of kampeertrektochten

 • Dagafstanden van 15 zeemijl of meer

 • Stevig stromend water (grote rivieren), getijdenwater of oevers meer dan 2 zeemijl uit elkaar.

 • Alle seizoenen (ook met lage watertemperatuur)

 • Wind mogelijk meer dan 4 Beaufort

 • Avond/nachttochten

 • Vaardigheden deelnemers:

  • Ervaring met eenvoudige grootwater/zeetochten (conditie en vaartechnieken)

  • Ervaren in grootwaterreddingen en geoefend in sleeptechnieken

  • Routine in het bepakken van de kajak

  • Kennis navigatie (tochtplanning op getijdenwater, plaatsbepaling, zeekaart lezen), vaarwaterbetonning, vaarreglementen en weersvooruitzichten

  • Kennis veiligheidsaspecten (preventie blessures en onderkoeling, basis-EHBO en noodsignalen)

 • Uitrusting: zie materiaal- en uitrustinglijst.

 • Bij afwijkende (weers-)omstandigheden zal geprobeerd worden de activiteit aan te passen of op alternatief vaarwater met vergelijkbare uitdaging door te laten gaan.

Kennismakingstochten

Zowel voor eenvoudig als voor gevorderden-grootwater en zee geldt dat er kennismakingstochten kunnen worden georganiseerd. Ter begeleiding gaat dan een ruim aantal ervaren kajakkers mee. Een deelnemer dient te beschikken over voldoende vaartechniek, conditie en ervaring om de betreffende activiteit naar verwachting als plezierig en grensverleggend te ervaren.

vlakwater/zee commissariaat