Trôs Marets

Let we: alleen toegestaan door leden van Belgische kanobond (dus conform het derogatie regelement)

Voila, hier is een fotootje van 't kloofke van den Trôs Marets, heb ze net nog effe afgewandeld van 't weekend.

In 't klein bovenaan de inkom sprong, vies bochtje en valletje, en vooraan La Chaudron, slide van een paar meter met halverwege een marmiet uitgesleten in de rotsen vandaar de naam kookpot, vroeger lag het hier vol met bomen, maar blijkbaar hebben de houthakkers deze zomer de kloof vrijgemaakt, alsof ze het wisten...

Maar let toch maar op voor de 10-tallen andere boomkes die uw weg dwarsen!

 ww_tros_marets_01

Effe een korte beschrijving...4km fun, bekeken als wandelaar zonder water, nov 07.

Wegbrug Hockai-Mont. 't Begint met een leuke kleine slide(na 20m), vlak langs modderpad, beton bruggetje(na 200m), vlak langs weg, 1e zwaar verblokte passage sterk dalend, snel, (na 1km) vlak langs weg, beekje duikt de diepte in, deux chênes, een slide van een 3-tal meter met boven aan 't pad 2 eikjes, beek verdwijnt in 't bos, sterk dalend modderpad. Even zie je de beek tussen het struikgewas, cascade Herisée valletje met rotskes met scherpe puntjes.

Wanneer de beek terug komt, kruist het pad een zijbeekje, portage bomen en laag bruggetje, genoeg keerwaters. Je bent bijna halverwege en nadert nu de kloof (vanaf het bruggetje kun je gemakkelijk via het pad de kloof bekijken), nog een 200m. Vlak voor de kloof opstakel van takken, waarschijnlijk overvaarbaar (hebben we bij een bevaring niet gezien), laten liggen als vangnet voor drijfhout, zo wordt de kloof gevrijwaard. Et voila, effe corsica nu...

Kloof, smalle sprong met vieze hoek naar links, bassin, Cascade La Chaudron, slide 2 tal m met marmiet op RO, bassin, smalle slide 1m50, bassin et voila uniek kloofje in België, 5 tal meter breed, 25m diep, 3 slides, te gekkk, de eerste 2 geen portage of scouting mogelijk, gewoon kloof, tenzij je met een touwtje of veel geklouter in 't kloofje afdaalt. (5 nov 07 boomvrij, 7 dec 2007 boomvrij, verstandig om eerste deel inderdaad af te dalen en de eerste passages van dichtbij te bekijken)

Je bent uit het smalle deel van de kloof. 50m verder (bijna zonder keerwaters) volgt dan Saut Hardi, surpriseeee, verwacht je maar aan iets als Cascade Leopold II op de Hoegne, maar steiler en hoger, misschien minder rappel??? (5 nov 07 boomvrij, 7 dec 2007 ook boomvrij). In het midden zit een "auto-boof" die helpt bij een vlakke glijvlucht, de impact is echter al rdelijk te voelen in je rug.

Het pad loopt nu hoog boven de beek en er is weinig te zien, maar na zo'n 600 nadert het pad de beek terug, hier lag vroeger een soort van oude telefoonpaal in een bocht maar die is nu weg, enkele leuke trappen van 1m zijn daardoor vrijgekomen. Maar wat verder is een nieuwe blokkage, portage, genoeg keerwater.

500 m verder loopt het pad vlak langs de beek, hier vaar je onder 3-hoek boom, schuine boom over beek met zijtak die 3-hoek vormen, tricky maar moet te doen zijn. Kort daarop mini-slide in bocht, 3 tal meter.

400 m verder boom in langsrichting, passeerbaar, start van Pouhon des Cuves, mooie trappen passage, 300 m lang, slides en trappen, met als eindpunt de houten passerel met eronder een valletje, 1m, heel mooi (Menno: dit valletje was eerder 2 meter!). Na de brug enkele takken passages, met een nog wat verder een portage, blokkage van bomen, keerwater genoeg. Voila nog zo'n 300 m tot aan de laatste houten passerel. De vallei gaat open, aardeweg loopt nu langs de beek, hier kan je eruit of doorvaren tot aan de wegbrug Mont-Bevercée (Menno: direct achter de wegbrug ligt een boom, beter dus direct eruit, het is het enige goede keerwater)

PS er liggen veel bomen en ze verplaatsen zich steeds, Njaar 2013 hebben we met Nirjhara de Tros Marets tot en met de kloof schoon gemaakt. Alle bomen eruit. Na de kloof lag echter nog een heleboel.

Aanvullende informatie 2 maart 2008:

De boom in de passage Pouhon des cuves, lag er nog steeds, los, maar spoelde toch niet door. Dus hebben we hem na wat gegoochel met 2 werpkoorden en heel wat trekken, toch uit de vaarlijn gekregen. Hij ligt nu in 't water aan de zijkant.

Groet, Bert (Birdy) Ravyse

Impressie van Bruno de Witte

Somewhere towards the end of February, I must have had my best day of kayakking ever in the Ardennes. Having a Friday off work, I found two volunteers to check out the gauge on the Hoegne. As destiny must have its way, we were lucky again: 90cm, the correct level for a first run of the Tros-Marets.

Three advises: 1) only go on with a small group (max. 4), 2) take your short boat and 3) don’t forget your warm-up because once started you hardly have time to take a breath. Also don’t think you had it once you made it through the small gorge. Although the gorge features the most spectacular drops, the real test piece starts after the gorge.

One more tip: never expect an eddy where you need it!!

Truly a crazy run, grade IV in the Ardennes exists.

Were there: J-P, Dirk, Bruno

Vaarverslag van Bruno, Wim, Gert, Menno

Opschoon actie 2013