Etymologisch compact woordenboek der Batavieren

Bataaf [Germaanse bewoner van Nederland] <lat. Batavi [Germaanse stam in de Betuwe]

Batabouter [gedrochtelijke natte grazer van ver voor christus, alleen bekend via overlevering, maar recentelijk weer rond natte plekken achter de hunebedden gespot, zie foto] <lat. Batabo [niet te verwarren met Bonobo]

Batavieren [Germaanse stam in Nederland] <lat. Batavi [Germaanse stam in de Betuwe]

Batafier [Trotse kanovaarder uit Nijmegen] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en fier

Batavisme [fundamentalistische stroming van volgers der oorspronkelijke gewoonten en gebruiken van de Batavieren] <lat. Batavi [Germaanse stam in de Betuwe]

Batavuns [Aanduiding voor diverse minder apetijtelijke activiteiten die door kanovaarders worden gebezigd wanneer ze een tijdje onder elkaar op pad zijn] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en vuns [muf, verdorven]<Middelnederl.

Bataartaar [Conditie van de binnenkant van de hand tussen duim en wijsvinger na de eerste vaardag van 15 km. of meer] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en Tartaar [Rauw vlees., spotnaam voor concurrerend volkje uit het oosten.]

Batarois [schuimig toetje van lokale ingrediënten, opgeklopt met peddels in een kanokuip] <Kanovereniging NKSV de Batavier samenstelling van Batavier en Bavarois. [IJsgerecht] < fr.

B’wok / B’wokken [Kookproces tijdens Batafest] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en wok. [Recent ontstaan door introductie van het kookproces met de wok [Tartaarse pan], door John Vroemen.]

Batafest / Batafeest / Bataviering[Lavement in de kampen van rondtrekkende Batavieren] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en fest <Duits. [Betreft uitgelaten,feestelijke stemming die ontstaat door het bevaren van onstuimige rivieren en de euforie dat de gehele groep en de meeste vaartuigen het overleefd hebben. Deze vieringen zijn veelal voorzien van kampvuur en grote hoeveelheden primitief verzamelde, gejaagde, - roofde en – ruilde of spijzen en drank.]

Batabata [Rubber kanoslofje met onduidelijk profiel] <Kanovereniging NKSV de Batavier & Bata laarzenfabriek lokale samenstelling van Batavier en Bata.

Batavlijtig [Veelal onderschatte vaarstijl die nog maar door weinige Batavieren wordt gebezigd] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en IJverig.

Batavrienden[aanhef voor schriftelijke informatie uitwisseling tussen Batavieren] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en Vrienden.

Battarij [Geestelijke en fysieke conditie van een varende kanovaarder] <Kanovereniging NKSV de Batavier lokale samenstelling van Batavier en Batterij. [Recent ontstaan door de vergelijking van Rien Hagemans’ afnemende beweegfrequentie met die van een Duracel batterij, na een paar uur varen] “Ik heb er de Battarij leeg” slaat vooral ook op de denk- en reactievermogens, vermogens die door de inspanning ernstig gereduceerd zijn.

Batalier [op spier- en dommekracht georganiseerde hefboom] <Canadeesweekeinde [in 2008 ontstaan door ongelukkige rij actie van een Batavier met een te legen Battarij. Voor het op de weg terugbrengen van de Toyota Hi-Ace was echter meer nodig dan de Batalier. Zie Canadees weekeinde 2008]

Batavuur [Niet bestaande samentrekking van Batavier en vuur] <lat. Batavi [Germaanse stam in de Betuwe]<Oudnedersaksischfuir [Lichtend verschijnsel]

Batavisie [Gezamenlijk geformuleerde mening der Batavieren, ten aanzien van toekomstig te ondernemen aktiviteiten] <Kanovereniging NKSV de Batavier samenstelling van Batavier en visie. [kijk] < Lat. Visionem,4e nv. Visio [het zien, voorstelling, idee]

Batavirginaal [bijv. nmw. voor rivier, beek of stroom die nog nimmer door Batavieren is bevaren. Batavirginaal water oefent een merkwaardige aantrekkingskracht uit met name op de middelbare manlijke batavier.] <Kanovereniging NKSV de Batavier samenstelling van Batavier en Virginaal. [maagdelijk] < Lat. Virgo [maagd]

Batavitrine [Bataafs voor website van de kanovereniging NKSV de Batavier www.de-batavier.nl]< Bataafs.

Waal [een rivier] <lat. Vahalis en Vacalus (bij Caesar) een zonder twijfel locale Bataafse naam die verbonden wordt met oudeng. Wōh [krom] en oudindisch vakra [rivierbocht]

Kano [bootje] <fr. Canot of rechtstreeks < spaans canoa[idem], overgenomen uit caribisch canaoua

Peddel [kleine roeispaan] <middeleng. Paddel, padell [kleine spade]

Geinspireerd op Nonja’s woordenlijstje van 1/5/2008 (Alpenweek, Frankrijk)