de Batavier dat ben je zelf!

Eerlijk verdelen van lusten en lasten

Eens in de zoveel tijd moet je in een vereniging de leden eraan herinneren dat iedereen mede verantwoordelijk is voor de club, een oproep dus om niet alleen lusten en mooie belevenissen samen te delen, maar ook de lasten.

Leuk! Maar ds ook!

Mooie tochten varen en trainen met clubmateriaal, (boten, peddels, spatzeilen, zwemvesten kleding en helmen.)

Boten schoon en droog op hun plek terugleggen

Zelf mee helpen de spullen in goede conditie te houden, uithangen etc.

Defecten melden aan de materiaalmeester

Kleding etc. schoon terugbrengen

Gezellig op woensdag  een drankje aan de bar drinken en tochten voorbereiden

Zelf bardienst draaien

Op tijd komen als je hebt afgesproken achter de bar te staan of zlf voor vervanging te zorgen

De Bardienst helpen bij het schoon opleveren van de barruimte aan het eind van de avond.

Lekker trainen op vijver en kanaal

Je spullen fatsoenlijk in de kleedkamer  leggen.

Helpen met het opstellen en weghalen van poortjes en verlichting

De kleedkamer schoon achterlaten

Troep mee!

Droog maken

Voor niet te veel geld je sport kunnen beoefenen

Contributie op tijd betalen

Zelf meehelpen als vrijwilliger

Clubhuis schoon aantreffen voor training en bespreking

Geen rotzooi achter laten en afval zelf in de bakken / zakken te doen.

Af en toe de loods vegen

Eens een vuilniszak mee naar huis nemen;  de vuilnisman komt niet bij het clubhuis!

Kookkisten, branders, gasflessen tenten en tarps te gebruiken voor kampen, Alpenweek en grote evenementen.

Bederfelijke waar onmiddellijk er uit te halen en mee te nemen naar huis

Binnen een week na de tocht weer gebruiksgereed in het clubhuis.

Deze spullen schoon, gesorteerd en droog op te slaan

Dit niet aan n of twee mensen over te laten.

Gasflessen laten vullen als ze leeg zijn geraakt.

Om te smullen van enthousiaste tochtverslagen en belevenissen van mede-Batavieren in Boomstam en op www.de-batavier.nl.

Tocht organisatie en de webredactie helpen door binnen een week stukjes en fotos aan te leveren.

Varen in mooie gebieden, rivieren, op zee en beekjes in Nederland, Duitsland, Belgi of nog verder weg.

Zelf tochten (helpen) organiseren

Helpen op en afladen van de boten

Bijdragen aan de kosten van de chauffeurs

Trots zijn om bestuurslid mogen te zijn van een actieve, gezellige kanoclub

Narrige stukjes schrijven op de website

Kortom, een club kan alleen werken als we allemaal verantwoordelijk zijn voor het goed verlopen van activiteiten en corvee.

Er zijn veel mensen die al vrijwillig; extra tijd in de club steken om dingen te cordineren, denk maar aan:

  • De barcommissie
  • De vaarcommissarissen
  • De webmaster
  • De vrijwilligers die het clubhuis poetsen
  • De materiaalmeester
  • De huismeester,
  • De mensen die klussen aan het clubhuis
  • De tocht organisatoren
  • Het  bestuur
  • Ga zo maar door

De Batavier is een kleine vereniging, dus iedereen komt aan de beurt om haar/zijn steentje bij te dragen als cordinator of in het bestuur. Als het zo ver is, is het fijn als je kunt rekenen op enthousiaste medewerking van de anderen. Dus: 

houdt je aan afspraken en help actief mee

De Batavier, dat ben je zelf!

Heb je zin om iets meer voor je club te doen? Er is ruimte om trainers op te leiden en er bestaat behoefte aan begeleiding van nieuwe leden om de weg te leren vinden binnen de club.. Zin? meld je bij een bestuurslid!

Het bestuur