Inn, S-chanf kloof

We parkeren de auto in het gras direct naast de afslag naar het dorpje S-chanf. Rechts, aan de andere kant van de rijksweg ligt de stuw met daaronder het begin van de S-chanf kloof.

Na omkleden en omrijden dragen we de boten over de weg naar de stuw. Het stenen talud is daar steil en een voor een worden de boten aan de werplijn naar beneden gelaten. Even later zitten we op weinig water te krabben op de rivier. Het lijkt lager dan dinsdag. Laten we hopen dat er nog wat water van de zijkanten bij komt. De rivier is in het begin ondiep en verblokt met kleine rotsblokken. Is dit die mooie grillige kloof? 

Nee hoor die begint pas om de bocht...

Nou, als dat water wat hoger staat... Leuke onderspoeling wordt dat!

Slechts de eerste ingangspassage is zo enorm verblokt dat deze naar mijn mening onbevaarbaar wordt bij hoog water, daar kom je dan niet zonder  kleerscheuren doorheen. Nu vaar je eigenlijk deels onder de overstekende rotspunten door.

Alle andere passages zijn wel stevig verblokt maar zeker niet onoverkomelijk. Bij deze extreem lage waterstand is de kloof WW technisch niet interessant maar mooi om een keer gedaan te hebben.

Conclusie: een schitterend kloofje, compleet anders dan de andere Inn-kloven. Wilwater technisch alleen interessant in aansluiting met de Brail kloof. Hoewel? Bij hoog water zal het er wel aardig gaan spoken! Dan heb je zeker in het eerste stuk je handen vol, wordt de eerste blokpassage denk ik onbevaarbaar en stijgt de moeilijkheidsgraad toch wel tot WW IV met een paar hele lelijke onderspoelingen. Dan absoluut geen zwemwater!

Terug naar hoofd verhaal over de Inn kloven

Menno