Onderstaande tekst is bedoeld als geheugensteuntje, het is niet bedoeld als vervanging van een EHBO-cursus.

 

EHBO wildwater

Treat first what kills first -> PAMAN A-E

P persoonlijke veiligheid

A andermans veiligheid

M markeren

A alarmeren

 • wie haalt hulp
 • hoe en waar wordt hulp gehaald
 • welke hulp is nodig (assistentie/ transport, hoe urgent)
 • waar moet de hulp naartoe komen

N nodige maatregelen

 

A airway (luchtweg) + beschermen tegen nekletsel

 • Slachtoffer buiten bewustzijn à A is bedreigd à chin lift/ jaw trust/ stabiele zijligging om tong uit de keel te houden
 • Losse voorwerpen in de mond verwijderen
 • Bij mogelijk nekletsel slachtoffer zo min mogelijk meer verplaatsen en nek stabiliseren

B breathing (ademhaling)

 • bij koud weer makkelijk te testen door bril/ spiegeltje bij mond/neus te houden. Indien dit beslaat is er een ademhaling
 • indien geen ademhaling à start reanimatie

C circulation (bloedsomloop)

 • actieve bloeding stoppen (door er druk op uit te oefenen)
 • zwakke pols >100x/min à teken van shock
 • trage, zwakke pols à teken van hypothermie

D deformety (letsel)

 • inwendig letsel
 • shock
 • fracturen à breuken indien mogelijk immobiliseren

E exposure

 • voorkom (verdere) afkoeling (extra kleding/ reddingsdeken/beschutting)
 • blijf tegen slachtoffer praten, geef aan dat hulp onderweg is