Update 2018: Gedurende de zomermaanden (mei-sep) worden de pijpen afgesloten om de zwemwater kwaliteit te beschermen (dit gedurende een langere test periode). De inlaten zijn voorzien van dichtere rekken waardoor de doorstroming gehalveerd is, ook blijft er meer drijfhout vast zitten, dat wordt slechts incidenteel verwijderd. Surfwaardige waterstanden zijn hierdoor spaarzaam en niet meer te voorspellen op basis van de waterstanden. Na 2021 wordt het effect van het afsluiten van de doorlaat geevalueerd.

Onderstaande informatie is dus achterhaald en dienen slechts als achtergrond en "ter leering ende vermaeck" :-(

Update: mei 2016:  stand 770 cm, "nog nooit zo lang achteruit gesurft".

De Spiegelwaal heeft 6 inlaten die allen op verschillende hoogte in de dijk zitten. Tussen de 600 cm (eerste gok) en 868 cm (ervaring) op Waal peilschaal Nijmegen  hebben de diverse inlaten een speelwaardig karakter in de vorm van een surfgolf(je) of (mini)wals. Geschikt om met lekker weer eindeloos te oefenen in je eigen achtertuin. Daarnaast bieden de hoofdstroom keerwater overgangen een ideaal WW I trainings parcours. Af en toe tollen en verstrengelen twee hoofdstromen met elkaar en leveren uiteindelijk een frot waar je met een scherp achterkant kunt squirten.

Hieronder houden we een archief bij van waterstanden waarbij de leukste speelplekken te vinden zijn. Als je op lokatie bent, kijk dan altijd even naar de inlaten en maak ze vrij van hout en andere rotzooi.

Nummering

De in/uitlaten zijn genummerd van 1 tot 6 waarbij 1 de hoogste inlaat is en 6 de laagste. Zie je dus 2 inlaten aan het water oppervlak uitstromen, dan zijn dat nummer 1 en 2. Zijn alle inlaten zichtbaar, dan zijn inlaat 1 tot 4 waarschijnlijk droog en lopen alleen inlaat 5 en zes. In meest lage stand zal alleen inlaat 6 lopen.

spiegelwaal peil 780 870cm

Verloop waterstand van 21-26 april: 870 cm - 780 cm

868 cm

Hoogste stand waarbij er waarschijnlijk nog gesurft kan worden in pijp 1. Hierboven wordt hij waarschijnlijk te vlak.

spiegelwaal 868cm 1

862 cm

De beste surfstand op pijp 1. Pijp 2 en pijp 3 kronkelen naar elkaar toe en vormen een mooi frot om te squirten. Verder genoeg keerwater hoofdstroom overgangen. Dit is tot nu toe de beste speelstand geweest.

 

spiegelwaal 862cm 2

spiegelwaal 862cm 5

spiegelwaal 862cm 7

spiegelwaal 862cm 11

828 cm

pijp 1 heeft een spinwaardig walsje (voor korte bootjes). Surfgolf op pijp 2. Pijp 3 staat nog boven het rek en doet dus niets.

spiegelwaal 828cm 3

Pijp 1, spinwalsje

spiegelwaal 828cm 4

Pijp 2, surfgolf

 

spiegelwaal 828cm 2

Pijp 3 staat nog te vol

816 cm

Pijp 1 heeft klein spinwalsje, lukt net, met wat steen beroering. Pijp 2 heeft vlakke surggolf, is met de loki maar een keer gelukt er goed in te komen. Pijp 3 staat nog te vol. Wel leuke keerwater hoofdstroom overgangen voor squirten en wheelen.

795 cm

Pijp 1 heeft een klein beetje water, pijp stroomt vlak uit, pijp 3 heeft nog te veel water om een golf te vormen, wel mooie tollende keerwatertjes.

785 cm

pijp 2 heeft over het randje nog net een surfbaar golfje, heerlijk een uur op de handjes gesurft. Pijp 3 heeft nog te veel water om te surfen, maar heeft mooie strakke keerwaters. Heerlijk esjes varen.

782 cm

Pijp 1 ligt droog,  pijp 2 heeft een klein surfgolfje, niet zo mooi als pijp 1 bij 860 cm, maar nog steeds speelbaar. pijp 3 stroomt met keerwaters.

spiegelwaal 782cm 4

 

spiegelwaal 782cm 2

Pijp 3, al onder het rek, maar nog te hoog

spiegelwaal 782cm 3

Pijp 3, strakke uitstroom met keerwaters, maar nog geen golf.

775-777 cm

Bij 775: Pijp 1 staat droog, pijp 2 heeft een walsje en pijp 3 een surfbare golf.

We zijn die middag bij 777 cm gaan varen. Dat was net te hoog. De surfgolf van pijp 3 was relatief vlak en erg gevoelig voor fluctuaties in de Waal (boten). Dus opeens verdween hij om een minuut later weer tevoorschijn te komen. Het walsje in pijp 2 spoelde al iets te veel door.

spiegelwaal 775cm 1

Spinbaar miniwalsje op pijp 2

spiegelwaal 775cm 2

Surfgolf op pijp 3

spiegelwaal 775cm 3

Pijp 3

770 cm

Pijp 3 staat nu bijna ideaal, nog iets te hoog en wat gevoelig voor fluctuaties in de Waal. Nog steeds kan hij zomaar uitvlakken. Maar je kunt ook minuten lang op je handen surfen. Opgetekende uitspraken: "ik heb nog nooit zo lang achteruit gesurft", "dit is een bejaarden golf, hier kunnen we oud in worden" :) Ik verwacht dat 765 voor pijp 3 ideaal is.

spiegelwaal 770cm 1

spiegelwaal 770cm 2

spiegelwaal 770cm 3

 

760 cm

Pijp 3 heeft een mooie surfgolf

 725 cm

Niets te beleven, ik denk dat het nog minimaal een halve meter moet dalen tot 670 cm voordat pijp 4 iets surfwardigs produceert.