link naar de echte regels

WETGEVING (NL) VOERTUIGREGLEMENT (VTR)

In het VTR, voor auto's en trailers tot 3500 kg, ontbreekt het aan voorschriften m.b.t. ladingzekering. 't moet natuurlijk veilig gebeuren en we doen dat dus met eigen inzicht en ervaring en verantwoordelijkheid. Omdat er in Europa veel ongelukken gebeuren met losschietende lading, wordt er dus wel streng op gelet en gecontroleerd. (boetes)

VERANTWOORDELIJKHEID BESTUURDER (ALTIJD)

 1. De plicht tot contrôle van het vastzitten van kano's en peddels vòòr het begin van de rit, het transport.

 2. De plicht tot contrôle gedurende het transport.

 3. De plicht tot aanpassing van de rijstijl. (elandproef)

MAXIMALE AFMETINGEN AUTO + TRAILER MET KANO,S

Aanhangwagens met middenas mogen maximaal 12 meter lang zijn en 2.55 meter breed. DE aanhanger mag maximaal 20 cm aan iedere kant buiten de auto uitsteken.

Bij "ons" vallen alle maten, inclusief die van de trailer met maximaal uitgeschoven lichtbalk/bumper met max. overhang van de langste Batavierkano binnen de Europese wettelijk toegestane afmetingen.

KRACHTENSPEL

Raadpleeg het instructieboekje van de auto voor de toelaatbare dakbelasting, idem voor het imperiaal. (bijv. 80 kg). De max. toelaatbare belasting van de trailer, lees bijlage, is 750 kg. Aangenomen dat de kano's ca. 20 á 30 kg wegen (eigen gewichtskracht), werken er tijdens 't rijden ook versnellingskrachten op de kano's. Bij een noodstop voorwaarts is 't gewicht (kracht) 1,8 x zo hoog, in een scherpe bocht of uitwijkmanoeuvre 1,5 x zo hoog. Frontale windkracht, naar achteren gerichte kracht van 1,5 x zo hoog. (Dit zijn de grenswaarden van de optredende versnellingskrachten).

De rij-eigenschappen van de auto met kano's op 't dak, veranderen in alle aspecten in negatieve zin. Ook op de trailer is dat van toepassing, houdt daarom de grootste en zwaarste kano's zo laag mogelijk.

TRANSPORT-EIGENSCHAPPEN VAN KANO'S

 • elastische romp, zeker bij licht wedstrijdmateriaal, of canadezen opgebouwd uit dunne fibers. Het beruchte "zetten"tijdens de rit.

 • kwetsbaarheid, bijv. t.p.v. de naden, gevoelig voor krassen/schaven/sterren.

 • lastige vorm en glad.

 • kayak, vormstabiel op z'n kant.

 • canadees, vormstabiel op z'n kop.

 • 2-punts opleggingmet te korte afsteunlengte = problematisch.

Verbeteringen zijn:

 • verminder de luchtweerstand met transport-kuip-zeiltje, zie verder ook op www.hetnieuwerijden.nl voor tips.

 • het aanbrengen van anti-slip materiaal op de kanobeugels/steunen/dragers.

De Last op het dak

1 meter ervoor en 1 meter erachter is toegestaan voor ondeelbare lading.

Let dus op bij de aanschaf van een Toyota Aygo of zoiets als je een zeekajak van 550 cm op je dak knoopt.

Wanneer de kanopunten lager dan 2 meter boven deweg zitten, hang er dan een kleurige lap of bal aan. Officieel behoren er speciale markeringsborden aangeklemd te worden van 55x55 cm en voorzien van een lamp. Die constructies zijn praktisch onuitvoerbaar voor ons en zelfs gevaarlijk voor de aard van het vervoer bij kano's. Dus dat voorschrift adviseer ik te negeren.

HET OPBINDEN, VASTSJORREN VAN KANO'S EN PEDDELS

De kano's moeten, vanwege hun "eigenschap", vorm- en krachtsluitend worden vastgesjord, met in hoofdzaak sjorbanden met klemgesp en op handkracht. In mindere mate met ratelgesp, lastig te doseren, of met koord/touw e.d. en zeker niet met elastieken!

Over 't algemeen gebruiken we sjorbanden van 2,5 á 3 cm breedte, welke grofweg een sterkte hebben van 250 kg, bij een max. sjorkracht van 50 kg.

Bij ca. 15 kg sjorkracht is de kano voldoende krachtsluitend opgebonden.

Zorg ervoor dat vóór en achter de kuiprand of vóór en achter het breedste punt van de kano tenminste 1 sjorband wordt geplaatst, daarmee is de kano ook vormsluitend opgebonden.

Bind elke kano zomogelijk per stuk op. Let bij "bundelend" binden extra op de correcte spanning in elk sjor-part!

Test de verschuifbaarheid van de kano('s) in alle richtingen en corrigeer de trekkracht in de sjorbanden zorgvuldig opnieuw, neem de tijd!

Bind de losse einden weg en realiseer je , je verantwoordelijkheden als bestuurder, goed!

Verbeter de weerstand tegen verschuiven van de kano m.b.v. anti-slipmat op het imperiaal. De wrijvingskracht neemt met min. factor 3 toe !! Voorbeeld; kano 25 kg, bij noodstop 45kg, met antislip (0,6 x 25) = 15 kg winst !!

WAARSCHUWINGEN

gespen van sjorbanden met gecorrodeerde veren, beschadigingen, verminderde werking, niet gebruiken, melden, direct vervangen

 • versleten e/o ingescheurde sjorbanden, niet gebruiken, melden!

 • gebruik geen elastieken

 • knoop in de sjorband, nog maar 50% van de sterkte

KANO-TRAILERTRANSPORT TOT MAX. 750 KG

tenminste rijbewijs B, mits auto tenminste 750 kg leeg weegt.

technische max. snelheid voor trailer 140 km/h, ambtelijke snelheid per land verschillend, ik adviseer max. 80 km/h aan te houden, maar lees de informatie per land voor de toegestane maxima voor transport over grote afstanden ( tijdwinst).

 • eigen gewicht van de Batavierenkanotrailer ; 225 kg

 • 5 kano's + toebehoren ( 30 kg/set) = 50% belastte trailer

 • 13 kano's + toebehoren + bagage ( 40 kg/set) = volbelastte trailer

 • dat kan dus zijn 30 kg kogeldruk (theoretisch ideaal) 720 kg asdruk.

Breedte van de trailer is 1.8 meter. De lengte van de trailer is in 3 lengtes instelbaar en moet voldoen aan de wettelijke maximale lengte van het land waar je rijd.

Aankoppelen via kogelkoppeling volgens onderstaande figuur en met hulpkoppeling via de klemplaat.

trailer koppeling

ELECTRISCHE INSTALLATIE TRAILER

De trailerverlichting is volgens ISO-schema (12 Volt, 7 polige steker) aangesloten en voldoet daarmee aan de europeese Richtlijn.

7 polig universe

Informatie over de correcte contactdoos-aansluiting vindt u in de gebruiksaanwijzing van de trekhaak en in het instructieboekje van de auto, overeenkomstig de bijlage.

Speciale aandacht voor het correct aansluiten van de mistachterlichtschakeling in de contactdoos van de auto.

Zeker voor bezitters van auto's met "CAN"-"BUS"-systemen geldt dat aanpassingen in de auto-installatie door vakkundig geschoolde monteurs dient te worden uitgevoerd.

Er mag aan de trailerverlichting of aan het installatieschema nimmer iets worden gewijzigd, (ook niet tijdelijk).

Zijn er aan de hand van bovenstaande nog vragen of extra adviezen nodig, onstaan er mogelijk problemen met e.e.a., leg ze voor, i.c. meldt deze bij de materiaalmeester.

SAFETY FIRST

Chris Hägele