Er is bij sommige leden wat onduidelijkheid over de verrekening van vervoerskosten bij deelname aan clubactiviteiten. Tijdens de ALV van 19 maart 2013 is dit punt besproken en afgesproken dat het bestuur een advies geeft voor het verrekenen van vervoerskosten. Het mag duidelijk zijn dat naast de brandstofkosten voor elke gereden kilometer er ook gebruikskosten aan een ritje zitten. Daarnaast is de bestuurder van een auto verantwoordelijk is voor alles wat op en aan de auto zit. Hierdoor loopt de bestuurder een risico.

Het is uiteindelijk aan iedere bestuurder zelf te bepalen welke kosten hij zijn passagiers in rekening brengt. Vanuit de TKBN is er gekeken naar een vergoeding die reëel is om de chauffeurs bij een clubactiviteiten te geven. Hier zijn twee tarieven uitgekomen welke de ALV adviseert te hanteren:

  • € 0,30 voor een auto zonder trailer
  • € 0,40 voor een auto met trailer
 het bestuur